مهمترین رویدادها :

افزایش میزان موجودی جو و گندم در اوکراین

میزان موجودى گندم در ابتداء ماه جارى میلادى در سیلوهاى اکراین به دنبال برداشت قابل توجه گندم امسال و همینطور روند کند صادرات گندم در ابتدا فصل، تقریبا به بالاترین میزان خود طى شش سال گذشته رسید.
افزایش میزان موجودی جو و گندم در اوکراین
تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۹

به گزارش روابط عمومی اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام وطیور ایران (اوندا)، این میزان با افزایش تقریبا ٥ میلیون تن نسبت به سال زراعى قبل، در حدود ١٧.٧ میلیون تن در اوائل ماه جارى، اعلام شد.

میزان موجودى جو هم به طور قابل ملاحظه اى نسبت به پنج سال گذشته، افزایش داشته و به حدود ٣.٥٤ میلیون تن در ابتدا ماه سپتامبر رسید.

موجودى ذرت فصل قبل، با توجه به در خواست و وضعیت بارگیرى ها، شاهد کاهش تقریبا ٤٧٠ هزار تنى نسبت به ماه گذشته بود، بنحویکه موجودى ذرت فصل قبل حدود ١.٢٥ میلیون تن در ابتدا ماه جارى اعلام شد.

در خصوص موجودى انواع دانه هاى روغنى در ابتدا ماه جارى، تقریبا شاهد میزان کمتر دانه سویا و آفتابگردان نسبت به مدت مشابه در سال قبل بودیم. با این حال، وضعیت کلزا تقریبا برخلاف دو محصول روغنى دیگر و در حدود ٨٨٨ هزار تن موجودى در ابتداء ماه جارى میلادى اعلام شد که در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل، حدود ١٠٠ هزار تن، بیشتر بود.

در نمودار ١ و ٢، میزان موجودى اقلام کشاورزى اکراین را در ابتدا ماه سپتامبر براى فصل جارى و فصل قبل، مقایسه می کنیم.

 در همین راستا، وضعیت و روند برداشت انواع غلات و دانه هاى روغنى در اکراین را براى فصل جارى، تا اواخر هفته گذشته، به این ترتیب میتوان بررسى کرد.

هفته گذشته، حدود ٨٥ هزار هکتار از اراضى تحت کشت ذرت در اکراین، برداشت شد که حدود ٤٠٧ هزار تن ذرت، نتیجه این میزان برداشت در هفته گذشته میباشد. براى فصل زراعى جارى، متوسط عملکرد محصول ذرت در اکراین حدود ٤.٨ تن در هکتار برآورد میشود که با توجه به میزان اراضى تحت کشت، برآوردها از برداشت قابل توجه ذرت امسال در اکراین و تا سقف ٣٦-٣٨ میلیون تن، حکایت دارد.

دانه آفتاب هم که از ابتدا ماه سپتامبر، روند برداشت آغاز شده، شاهد متوسط عملکرد محصول ٢.١٢ تن در هکتار بوده که تا هفته گذشته، حدود ٢.٣٨ میلیون تن، برداشت دانه آفتاب داشتیم.جو، تقریبا حدود ٩.٥٩ میلیون تن از حدود ٢.٤٥٥ میلیون هکتار اراضى تحت کشت، برداشت شده است.