مهمترین رویدادها :

"حسن عباسی معروفان" مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام شد

به گزارش کانون انجمن های صنایع غذایی ایران از وزارت جهاد کشاورزی، عباس کشاورز، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی ایران در حکمی "حسن عباسی معروفان" را به سمت "مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور" منصوب کرد.
"حسن عباسی معروفان" مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام شد
تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
به گزارش کانون انجمن های صنایع غذایی ایران از وزارت جهاد کشاورزی، عباس کشاورز، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی ایران در حکمی "حسن عباسی معروفان" را به سمت "مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور" منصوب کرد. در بخشی از این حکم آمده است: به استناد صورتجلسه ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت پشتیبانی امور دام، به موجب این حکم به سمت عضو موظف هیئت مدیره و مدیرعامل منصوب می شوید. همچنین در حکمی جداگانه از سوی سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، "دکتر محمدرضا صفری" به سمت "مشاور وزیر و سرپرست امور استان ها" منصوب شد.