مهمترین رویدادها :
امتیاز دهید :

چشم انداز

اتحادیه اوندا به عنوان تشکل صنفی ملی فراگیر بر اساس مفاد اساسنامه خود موظف است در جهت حفظ و صیانت از حقوق و امتیازات صنفی اعضاء، ایجاد هماهنگی امور حرفه ای و تخصصی آنها در تعامل با سازمان های دولتی مختلف و همچنین افزایش سطح آگاهی و دانش و مدیریت و حل و فصل مشکلات صنفی و حرفه ای اعضاء اقدام نماید.

اتحادیه همچنین مصمم است با ارائه داده‏ ها، اطلاعات و تحلیل‏ های به ‏روز و دقیق تجاری از بازارهای داخلی و بین‏ المللی اعضاء خود را در اتخاذ تصمیمات بهینه و درست یاری نماید.