مهمترین رویدادها :
امتیاز دهید :

اهداف و برنامه ها

اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیور که به اختصار اوندا نامیده می شود بزرگترین تشکل غیر دولتی واردکنندگان و تامین کنندگان نهاده های دامی در ایران است.

این اتحادیه به منظور ایفاء نقش محوری بخش خصوصی در تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی و مشارکت فعال و سازنده آنها در تامین بخش مهمی از نیازهای کشور به نهاده های دامی تشکیل شده است.

اتحادیه اوندا به عنوان تشکل صنفی ملی فراگیر بر اساس مفاد اساسنامه خود موظف است در جهت حفظ و صیانت از حقوق و امتیازات صنفی اعضاء، ایجاد هماهنگی امور حرفه ای و تخصصی اعضاء در تعامل با سازمان های دولتی مختلف و همچنین افزایش سطح آگاهی و دانش، مدیریت، حل و فصل مشکلات صنفی و حرفه ای آنها اقدام نماید.

اتحادیه همچنین مصمم است با ارائه داده‏ ها، اطلاعات و تحلیل‏ های به ‏روز و دقیق تجاری از بازارهای داخلی و بین‏ المللی، اعضاء خود را در اتخاذ تصمیمات بهینه و درست یاری نماید.