مهمترین رویدادها :
میزان واردات نهاده های دام و طیور در هفت ماهه اول 1402 و مقایسه با مدت مشابه سال قبل

میزان واردات نهاده های دام و طیور در هفت ماهه اول 1402 و مقایسه با مدت مشابه سال قبل

تا پایان مهر ماه 1402؛ 6 میلیون و 696 هزار و 532 تن نهاده دامی (ذرت، جو و کنجاله سویا) وارد کشور شده است

۱۴۰۲/۰۸/۲۳

نگاهی آماری به روند واردات نهاده های دامی

نگاهی آماری به روند واردات نهاده های دامی

روند واردات نهاده های دامی در سال جاری و سال های اخیر و اعلام پیشنهادات

۱۴۰۲/۰۸/۰۱

میزان واردات نهاده های دام و طیور در شش ماهه اول 1402 و مقایسه با مدت مشابه سال قبل

میزان واردات نهاده های دام و طیور در شش ماهه اول 1402 و مقایسه با مدت مشابه سال قبل

تا پایان شهریور ماه 1402؛ 5 میلیون و 536 هزار و 421 تن نهاده دامی (ذرت، جو و کنجاله سویا) وارد کشور شده است.

۱۴۰۲/۰۷/۱۹

میزان واردات نهاده های دام و طیور در چهار ماهه اول 1402 و مقایسه با مدت مشابه سال قبل

میزان واردات نهاده های دام و طیور در چهار ماهه اول 1402 و مقایسه با مدت مشابه سال قبل

تا پایان تیر ماه 1402؛ 3 میلیون و 805 هزار و 461 تن نهاده دامی (ذرت، جو و کنجاله سویا) وارد کشور شده است.

۱۴۰۲/۰۵/۲۸

کاهش 19 درصدی واردات نهاده های دامی در سال 1401

تا پایان اسفند ماه 1401؛ 14 میلیون و 345 هزار و 35 تن نهاده دامی (ذرت، جو و کنجاله سویا) وارد کشور شده است.

۱۴۰۲/۰۲/۰۴

کاهش 18 درصدی واردات نهاده های دامی در بهمن ماه 1401

تا پایان بهمن ماه 1401؛ 13 میلیون و 137هزار و 967 تن نهاده دامی (ذرت، جو و کنجاله سویا) وارد کشور شده است.

۱۴۰۱/۱۲/۱۳

کاهش 17 درصدی واردات نهاده های دامی در دی ماه 1401

تا پایان دی ماه 1401؛ 12 میلیون و 91 هزار و 113 تن نهاده دامی (ذرت، جو و کنجاله سویا) وارد کشور شده است.

۱۴۰۱/۱۱/۱۷

کاهش 12 درصدی ارزش واردات نهاده های دامی در آذر 1401

تا پایان آذر ماه 1401؛ 9 میلیون و 911 هزار و 426 تن نهاده دامی (ذرت، جو و کنجاله سویا) وارد کشور شده است.

۱۴۰۱/۱۱/۰۴

کاهش 31 درصدی واردات نهاده های دامی در آبان ماه 1401

تا پایان آبان ماه 1401؛ 8 میلیون و 297 هزار و 517 تن نهاده دامی (ذرت، جو و کنجاله سویا) وارد کشور شده است.

۱۴۰۱/۱۱/۰۴

در مهر ماه 1401 صورت گرفت؛

کاهش 29 درصدی ارزش واردات نهاده های دامی

تا پایان مهر ماه 1401؛ 6میلیون و 405 هزار و 794 تن نهاده دامی (ذرت، جو و کنجاله سویا) وارد کشور شده است.

۱۴۰۱/۱۱/۰۴