مهمترین رویدادها :
آمار واردات در سال 1402

میزان واردات نهاده های دام و طیور در سال 1402 و مقایسه با مدت مشابه سال 1401

تا پایان سال 1402؛ 14 میلیون و 53 هزار و 587 تن نهاده دامی (ذرت، جو و کنجاله سویا) وارد کشور شده است

۱۴۰۳/۰۱/۲۶

در 11 ماهه سال جاری صورت پذیرفت:

میزان واردات نهاده های دام و طیور در یازده ماهه اول 1402 و مقایسه با مدت مشابه سال قبل

تا پایان بهمن ماه 1402؛ 12 میلیون و 865 هزار و 201 تن نهاده دامی (ذرت، جو و کنجاله سویا) وارد کشور شده است

۱۴۰۲/۱۲/۱۹

در 10ماهه سال جاری صورت پذیرفت:

میزان واردات نهاده های دام و طیور در ده ماهه اول 1402 و مقایسه با مدت مشابه سال قبل

تا پایان دی ماه 1402؛ 11 میلیون و 705 هزار و 463 تن نهاده دامی (ذرت، جو و کنجاله سویا) وارد کشور شده است

۱۴۰۲/۱۱/۲۳

در 9 ماهه سال جاری اتفاق افتاد:

میزان واردات نهاده های دام و طیور در نه ماهه اول 1402 و مقایسه با مدت مشابه سال قبل

تا پایان آذر ماه 1402؛ 10 میلیون و 93 هزار و 33 تن نهاده دامی (ذرت، جو و کنجاله سویا) وارد کشور شده است

۱۴۰۲/۱۰/۱۱

در 8 ماهه سال جاری اتفاق افتاد:

میزان واردات نهاده های دام و طیور در هشت ماهه اول 1402 و مقایسه با مدت مشابه سال قبل

تا پایان آبان ماه 1402؛ 8 میلیون و 464 هزار و 337 تن نهاده دامی (ذرت، جو و کنجاله سویا) وارد کشور شده است

۱۴۰۲/۰۹/۱۹

میزان واردات نهاده های دام و طیور در هفت ماهه اول 1402 و مقایسه با مدت مشابه سال قبل

میزان واردات نهاده های دام و طیور در هفت ماهه اول 1402 و مقایسه با مدت مشابه سال قبل

تا پایان مهر ماه 1402؛ 6 میلیون و 696 هزار و 532 تن نهاده دامی (ذرت، جو و کنجاله سویا) وارد کشور شده است

۱۴۰۲/۰۸/۲۳

نگاهی آماری به روند واردات نهاده های دامی

نگاهی آماری به روند واردات نهاده های دامی

روند واردات نهاده های دامی در سال جاری و سال های اخیر و اعلام پیشنهادات

۱۴۰۲/۰۸/۰۱

میزان واردات نهاده های دام و طیور در شش ماهه اول 1402 و مقایسه با مدت مشابه سال قبل

میزان واردات نهاده های دام و طیور در شش ماهه اول 1402 و مقایسه با مدت مشابه سال قبل

تا پایان شهریور ماه 1402؛ 5 میلیون و 536 هزار و 421 تن نهاده دامی (ذرت، جو و کنجاله سویا) وارد کشور شده است.

۱۴۰۲/۰۷/۱۹

میزان واردات نهاده های دام و طیور در چهار ماهه اول 1402 و مقایسه با مدت مشابه سال قبل

میزان واردات نهاده های دام و طیور در چهار ماهه اول 1402 و مقایسه با مدت مشابه سال قبل

تا پایان تیر ماه 1402؛ 3 میلیون و 805 هزار و 461 تن نهاده دامی (ذرت، جو و کنجاله سویا) وارد کشور شده است.

۱۴۰۲/۰۵/۲۸

کاهش 19 درصدی واردات نهاده های دامی در سال 1401

تا پایان اسفند ماه 1401؛ 14 میلیون و 345 هزار و 35 تن نهاده دامی (ذرت، جو و کنجاله سویا) وارد کشور شده است.

۱۴۰۲/۰۲/۰۴