مهمترین رویدادها :
امتیاز دهید :

شرایط و مدارک ترخیص درصدی

مدارک مورد نیاز جهت ترخیص 90 درصدی:

  1. نامه درخواست -- دانلود
  2. تعهد نامه -- دانلود
  3. اظهار نامه
  4. بارنامه
  5. اعلامیه ورود
  6. قبض انبار
  7. تاییدیه ثبت سفارش