مهمترین رویدادها :

برنامه ای برای تغییر ارز واردات از 4200 تومانی به نیمایی نداریم

(۱۳۹۹/۰۴/۰۱)

سخنگوی دولت گفت: ذخایر نهاده های دام و طیور کشور از وضعیت مناسبی برخوردار است و دولت فعلا تصمیمی برای تغییر ارز واردات این کالاها از 4200 تومانی به نیمایی ندارد.