مهمترین رویدادها :
بررسی اثرتغییر نرخ ارز برقیمت تولید گوشت قرمز و کاهش جایگاه تقاضای آن در  سبد غذایی خانوارهای شهری و

بررسی اثرتغییر نرخ ارز برقیمت تولید گوشت قرمز و کاهش جایگاه تقاضای آن در سبد غذایی خانوارهای شهری و

چالش بودجه 1401 در حوزه تامین و تولید کالاهای اساسی

چالش بودجه 1401 در حوزه تامین و تولید کالاهای اساسی

بررسی سیاست های تاثیرگذار بر غلات در کشورهای جهان در پاسخ به چالش کووید-19

بررسی سیاست های تاثیرگذار بر غلات در کشورهای جهان در پاسخ به چالش کووید-19

بررسی اثر نرخ تغییر ارز بر قیمت مرغ و مصرف خانوارهای شهری و روستایی به دهک های درآمدی

بررسی اثر نرخ تغییر ارز بر قیمت مرغ و مصرف خانوارهای شهری و روستایی به دهک های درآمدی

بررسی بازار جهانی و تغییرات قیمت نهاده های اساسی صنایع خوراک دام و طیور بعد از شیوع کووید-19

بررسی بازار جهانی و تغییرات قیمت نهاده های اساسی صنایع خوراک دام و طیور بعد از شیوع کووید-19

تحولات بازار جهانی ذرت

تحولات بازار جهانی ذرت

تحولات بازار داخلی نهاده های دام و طیور در ده ساله اخیر

تحولات بازار داخلی نهاده های دام و طیور در ده ساله اخیر