مهمترین رویدادها :
اتاق بازرگانی تهران برگزار می کند

همایش مبارزه با فساد

کمیته حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران همایش مبارزه با فساد را برگزار می کند.
همایش مبارزه با فساد
تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۳
به گزارش روابط عمومی اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام وطیور ایران(اوندا)، اتاق بازرگانی تهران در تاریخ 17 آذر ماه سالجاری همایش مبارزه با فساد را برگزار می کند.
امتیاز دهید :