مهمترین رویدادها :
امتیاز دهید :

منشور اخلاقی

  1. اتحادیه اوندا ، اعضاء و کارکنان آن به عنوان یک تشکل صنفی و مدنی و یکی از اعضای اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران خود را همواره متعهد به حفظ استقلال، آزادی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی دانسته و تمامی اقدامات آنها در جهت حفظ و صیانت از منافع ملی کشور و جامعه ایرانیان خواهد بود.

  2. اتحادیه اوندا به عنوان عضوی از مجموعه تشکل های صنفی وحرفه ای کشور در اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات صنفی خود همواره قوانین، ملاحظات و منافع ملی را رعایت کرده و تمامی امور اتحادیه را با مشارکت فعال اعضاء و با تمسک به عقل سیال جمعی و نظرات اجماعی آنها به انجام می رسانند.

  3. اتحادیه اوندا، اعضاء و کارکنان آن مقید به رعایت اصول و ارزش های انسانی و اخلاقی می باشند و خود را موظف به حفظ و صیانت از اصول راستی، درستی و پاکدستی می دانند.

 

4.اتحادیه اوندا همچنین در ایفاء نقش اجتماعی خود به عنوان یکی از نمایندگان تشکل های صنفی بخش خصوصی کشور از هیچ کوششی در جهت رفع موانع و بهبود شرایط کسب و کار فرو گذار ننموده و در چنین مواردی صرفاً منعکس کننده نظرات اعضاء خود می باشد تا به این ترتیب نقش خود را در توسعه پایدار کشور ایفا نماید.

 

5.اتحادیه اوندا در تعاملات خود با اعضاء و سازمان های دولتی و نهادهای حاکمیتی، اتاق بازرگانی و سایر ذینفعان و شرکاء اجتماعی موظف به رعایت اصول شفافیت و پاسخگویی بوده و تمامی اقدامات آن همواره ‌در جهت حفظ، صیانت و رعایت حقوق و منافع اجتماعی و اقتصادی اعضاء و تضمین احترام اجتماعی آنها صورت می پذیرد.

 

6.اتحادیه اوندا از تمامی فرصت های ممکن برای توسعه آگاهی و دانش تخصصی اعضاء انجمن و ارتقاء توانمندی آنها تلاش کرده و برای به اشتراک گذاشتن مهارت های حرفه ای اعضاء و کارکنان خود و توسعه هر چه بیشتر آنها می کوشد.

 

7.اتحادیه اوندا خود را موظف می داند تا نسبت به ارتقاء کمی و کیفی خدمات خود اهتمام ورزیده و نسبت به بهبود شرایط فعالیت حرفه ای اعضاء و هر چه کوتاه نمودن روند صدور مجوزها و تضمین هر چه بیشتر منافع اقتصادی و اجتماعی آنها کوشش نماید.

 

8.اتحادیه اوندا و کارکنان آن تلاش می کنند با ارتقاء روز افزون مهارت های حرفه ای خود موجبات ارتقاء هر چه بیشتر سازمان متبوع خود را با بهره گیری از همه فرصت ها و ظرفیت های موجود فراهم آورند.