مهمترین رویدادها :
امتیاز دهید :

مدارک مورد نیاز برای معرفی شرکتها به وزارت جهادکشاورزی

شرکتهای عضو اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران برای معرفی به وزارت جهاد کشاورزی جهت تخصیص ارز لازم است تا مدارک ذیل را ارائه کنند.

1-تصویر ثبت سفارش

2-تصویر بارنامه

3-تصویر قبض انبار

4-تصویر اظهارنامه گمرکی

5-مستندات عرضه در سامانه بازارگاه

6-فیش گواهی ثبت آماری(مبلغ فیش می بایست به اندازه تناژ بار وارد شده باشد)