مهمترین رویدادها :
اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام وطیور ایران عنوان کرد؛

تفسیر اشتباه از یک بخشنامه نباید مانع توزیع نهاده های دامی شود

اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران طی نامه ای به رییس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: تفسیر اشتباه از یک بخشنامه نباید در شرایط حساس کنونی مانع توزی..

۱۴۰۰/۱۰/۱۱

اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران اعلام کرد:

به جای تحمیل هزینه های اضافی موانع ترخیص و حمل کالاهای اساسی را برطرف کنید

اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران اعلام کرد: به جای تحمیل هزینه های اضافه به کالاهای اساسی موانع ترخیص و حمل کالا را بر طرف نمایید.

۱۴۰۰/۰۶/۰۹

واردکنندگان بخش خصوصی امکان تامین نهاده های دامی را از دست داده اند

اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور اعلام کرد: بخش خصوصی به دلیل نامعلوم بودن شرایط تامین ارز،افزایش قیمت جهانی و ابهام در سیاست های جاری و دولت آتی امکان ..

۱۴۰۰/۰۴/۲۱

انحصار شرکت پشتیبانی امور دام عامل کندی در تامین نهاده صنایع دام و طیور

اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور در نامه ای به وزیر جهاد اعلام کرد: انحصار در بارگیری نهاده ها از بندر امام از سوی شرکت پشتیبانی عامل تاخیر در روند تامی..

۱۴۰۰/۰۴/۱۴

در نامه واردکنندگان به رئیس جمهور منتخب مردم مطرح شد

اعضاء اتحادیه واردکنندگان نهاده های دامی با اعتبار خود کالاهای اساسی را به مبادی ورودی رساندند

اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام وطیور ایران در نامه ای به رئیس جمهور منتخب مردم اعلام کرد: تخصیص ارز ترجیحی برای واردات نهاده ها موجب شده تا ناملایمات این باز..

۱۴۰۰/۰۴/۰۹

در نامه واردکنندگان به رئیس جمهور منتخب مردم مطرح شد

اعضاء اتحادیه واردکنندگان نهاده های دامی با اعتبار خود کالاهای اساسی را به مبادی ورودی رساندند

اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام وطیور ایران در نامه ای به رئیس جمهور منتخب مردم اعلام کرد: تخصیص ارز ترجیحی برای واردات نهاده ها موجب شده تا ناملایمات این باز..

۱۴۰۰/۰۴/۰۹

در نامه واردکنندگان به رییس اتاق بازرگانی تهران عنوان شد:

سهم دولتی ها از واردات کالاهای اساسی به ۵۰ درصد رسید

اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران اعلام کرد:دستگاههای دولتی با استفاده از شرایط تحریم و با توجیه تامین ذخائر استراتژیک، مبادرت به واردات وسیع کالای..

۱۴۰۰/۰۲/۲۱

نهاده های دامی بخش خصوصی با تبعیض در اجرای قانون متروکه می شود

واردکنندگان نهاده‌های دامی خواستار رفع تبعیض در اجرای قوانین میان شرکت پشتیبانی امور دام با بخش خصوصی شده و اعلام کردند تبعیض در اجرای قانون منجر به متروکه شدن ..

۱۴۰۰/۰۲/۰۸

اتحادیه واردکنندگان در نامه ای به معاون اول رئیس جمهوری مطرح کرد:

از هفته های پایانی 99، هیچ تخصیص ارزی برای واردات نهاده ها صورت نگرفته است

اتحادیه واردکنندگان نهاده های دامی در نامه ای به معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به عدم تخصیص ارز برای واردات نهاده از هفته های پایانی اسفند 99 اعلام کرد: وقفه د..

۱۴۰۰/۰۲/۰۱

اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام وطیور طی نامه ای به رئیس اتاق ایران اعلام کرد

برخی بخشنامه ها بدون اطلاع بخش خصوصی صادر می شوند

یک مقام مسئول صنفی گفت: در ماههای اخیر علاوه بر تشدید صدور بخشنامه، مقررات و رویه های تجاری بدون توجه به نظرات کارشناسی بخش خصوصی در برخی موارد شاهد صدور بخشنام..

۱۳۹۹/۱۲/۱۲