تاثیر جنگ روسیه و اوکراین بر قیمت ذرت و گندم

طبق آخرین داده‌ها، بین فوریه و مارس، قیمت جهانی گندم و ذرت هر دو نزدیک به 20 درصد افزایش یافت و به رکورد جدیدی رسید، سورگوم و جو نیز از این روند پیروی کرده‌اند.
تاثیر جنگ روسیه و اوکراین بر قیمت ذرت و گندم
تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ / منبع:روابط عمومی اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران
به گزارش روابط عمومی اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام وطیور ایران (اوندا)، آمارها نشان می‌دهد، به ویژه به دلیل افزایش قابل توجه قیمت گندم، شاخص قیمت غلات فائو از فوریه تا مارس 17.1 درصد جهش داشته است. وضعیتی که به طور مستقیم با درگیری روسیه و اوکراین مرتبط است. زیرا طبق برآورد فائو، این دو کشور با هم حدود 30 درصد از صادرات جهانی گندم و 20 درصد از صادرات جهانی ذرت را در سه سال گذشته به خود اختصاص داده‌اند. این جنگ همچنین بر کاشت در اوکراین تأثیر گذار بوده و از طرفی روسیه را نیز در شرایطی قرار داده است تا صادرات گندم خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. شرایط مذکور یعنی کاهش کشت در اوکراین و کاهش صادرات از روسیه، می‌تواند فشار عرضه را در بقیه سال جاری وخیم تر نماید.

امتیاز دهید :