مهمترین رویدادها :
برگزاری سی و دومین جلسه هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور

موافقت با تشکیل 5 کمیته تخصصی در اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران

سی و دومین جلسه هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران(آوندا) صبح امروز در سالن جلسات این اتحادیه برگزار شد.
موافقت با تشکیل 5 کمیته تخصصی در اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران
تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
سی و دومین جلسه هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران(آوندا) صبح امروز در سالن جلسات این اتحادیه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران (آوندا)، در جلسه هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران مقررشد تا کمیته های گمرکی، بانکی و ارزی، دارایی و امورمالیاتی، آموزش و پژوهش  و کمیته  روابط عمومی و اطلاع رسانی در این اتحادیه تشکیل شود. 
امتیاز دهید :