مهمترین رویدادها :
از سوی رئیس اتاق بازرگانی تهران صورت گرفت

تبیین چالش های عمده تامین نهاده های دامی در ۶ ماهه دوم 1400

رئیس اتاق تهران طی نامه ای از معاون اقتصادی دولت خواست تا مشکلات موجود در فرآیند خطیر تامین نهاده های دامی مبتنی بر سه محور ارائه شده از سوی اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام وطیور ایران تسهیل شود.
تبیین چالش های عمده تامین نهاده های دامی در ۶ ماهه دوم 1400
تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
به گزارش روابط عمومی اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران (اوندا)، «مسعود خوانساری» رئیس اتاق بازرگانی طی نامه ای به «محسن رضایی» معاون اقتصادی رئیس جمهور خواستار رفع مشکلات موجود در فرآیند تامین نهاده های دامی شد.

در متن این نامه آمده است:

احتراماً همانگونه که استحضار دارید اتخاذ سیاست‌های متناسب با شرایط پیش‌رو در رابطه با امر خطیر تامین نهاده‌های دامی کشور از حیث اهمیت با نیازهای معیشتی گسترده‌ترین طیف مصرف‌کنندگان و حلقه‌های واسط مربوطه از اهم اولویت برخوردار می باشد و تاکید رئیس جمهور محترم در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی مبنی بر لزوم تسریع در ایجاد ثبات در بازار به ویژه در حوزه کالاهای اساسی و روند ترخیص کالای رسوب شده در بنادر و گمرکات کشور نیز در راستای درک همین اهمیت می باشد.

 قاعدتاً تلاش مستمر فعالان بخش خصوصی در امر تامین نهاده های دامی با عنایت به پیچیدگی شرایط تحریم و موضوعاتی نظیر نحوه ارتباط با فروشندگان خارجی، تأمین و تخصیص ارز و انتقال آن، رعایت و تامین مستندات استاندارد محصول در شرایط یاد شده و در نهایت پوشش بخش عمده ای از نیازهای نهاده های دامی کشور علیرغم تحمل دشواری شرایط یاد شده از محدوده وسعت نظر آن مقام محترم پنهان نیست.

 در این رابطه و با اتکا به استحصال تجربیات مذکور«اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران» طی نامه 4292  مورخ 16/06/1400در حوزه‌های تبیین سیاست های تخصیص و تامین ارز مورد نیاز، تجهیزامکانات لجستیک کشور، تنظی فضای رقابت بخش‌های دولتی و خصوصی نقطه نظرات خود را اعلام داشته که در راستای احکام مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به پیوست تقدیم می‌گردد. بدیهی است اتاق تهران همواره آماده تامین ظرفیت‌های کارشناسی خود و تشکل‌های زیربط جهت همکاری با آن دولت محترم در ایفای ماموریت خطیر خود خواهد بود.

لازم به ذکر است؛ نامه رئیس اتاق بازرگانی تهران به معاون اقتصادی رئیس جمهوری پیرو جلسه هیات رئیسه اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران در مورخ 14/06/1400 و تشریح موانع و چالش های تامین نهاده های دامی صورت گرفت.
امتیاز دهید :