مهمترین رویدادها :

انحصار شرکت پشتیبانی امور دام عامل کندی در تامین نهاده صنایع دام و طیور

اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور در نامه ای به وزیر جهاد اعلام کرد: انحصار در بارگیری نهاده ها از بندر امام از سوی شرکت پشتیبانی عامل تاخیر در روند تامین نهاده برای دامداران و مرغداران است.
انحصار شرکت پشتیبانی امور دام عامل کندی در تامین نهاده صنایع دام و طیور
تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۱۴
به گزارش روابط عمومی اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور ایران در نامه این اتحادیه به کاظم خاوازی وزیر جهادکشاورزی آمده است:

 

جناب آقای دکتر خاوازی

وزیر محترم جهاد کشاورزی

با سلام واحترام؛

همانطور که استحضار دارید تاخیر بارگیری نهاده های دامی علیرغم تامین ارز مورد نیاز و عرضه کالا در بازارگاه از مهمترین موارد اعتراض دامداران و مرغداران کشور است که به غلط تصور بر ایجاد تاخیر از طریق واردکنندگان کالا بوده است.

متاسفانه بنابر اطلاعات موجود مهمترین عامل تاخیر در بارگیری نهاده های دامی بعد از معضل تامین ارز )که اخیرا از طریق پیگیری های انجام شده تا حدودی مرتفع گردیده است( مشکل کمبود کامیون حمل کالا از بنادر می باشد. در همین ارتباط نیز بررسی های انجام شده نشان میدهد، انحصار در بارگیری و حمل محموله های متعلق به شرکت پشتیبانی امور دام در بندر امام بیشترین سهم را در تاخیر تحویل تعهدات واردکنندگان به دامداران و مرغداران از یکسو و هزینه و خسارت مضاعف بر واردکنندگان از سوی دیگر را دارد که این امر عمدتا ناشی از حجم نامتعارف واردات نهاده از سوی شرکت پشتیبانی امور دام بوده است.

در این خصوص ملاحظه تصویر بخشنامه شماره 47/50477 مورخ 11/04/1400 معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی در خصوص حمل نهادههای دامی شرکت پشتیبانی امور دام کشور با هزینههای روباری اضافی به سراسر کشور، مصداق بارز تبعیض و ظلم در حق بخش خصوصی برای کالای مشابه و تقویت بخش دولتی بر خلاف مفاد اصلاحی اصل 44 قانون اساسی، مصوب مقام معظم رهبری می باشد و مشخص نیست بر چه اساسی نهادههای دامی متعلق به بخش خصوصی که توسط وزارت جهاد کشاورزی در سامانه بازارگاه به دامداران و مرغداران با نرخهای مصوب فروخته شده باید از اولویت حمل خارج گردند. علی ایحال با توجه به عوارض متعدد روند فعلی خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به بررسی و اقدامات اصلاحی فوری دستورات عاجل مبذول و نتیجه امر به ابلاغ گردد.
امتیاز دهید :